Wachtdienst

Wachtdienst huisartsen
Tijdens het weekend of op weekdagen na 19u kan men in geval van nood de wachtdienst van huisartsen raadplegen.

Tel 1733
Weekdagen: van 19u ’s avonds tot 8u ’s morgens
Weekends en feestdagen: 24u/24u
http://www.W8post.be              http://www.mediwacht.be

Voor een bezoek aan de dokter van wacht in het weekend dien je naar de wachtpost in Leuven te komen. Huisbezoeken kunnen ook nog steeds aangevraagd worden, maar indien mogelijk wordt gevraagd om zelf naar de wachtpost te komen.
De wachtpost is gelegen in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven. Parkeren is mogelijk in de parking van het MCH (Maria-Theresiastraat 63).

 

Praktisch:

Wie betaalt de huisarts van wacht?

Bent u huisarts?

Verpleegkunde in weekend

Wachtdienst apothekers

 

Wie betaalt de huisarts van wacht?
U betaalt zelf de huisarts van wacht.
Daarna komt u met het prestatiebriefje naar het wijkgezondheidscentrum.
Wij betalen het vaste bedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds, op voorwaarde dat uw aansluiting bij het ziekenfonds in orde is. Het remgeld wordt niet terugbetaald.

Bent u huisarts en zag u een patiënt tijdens de wachtdienst?
Indien u terugbetaling van een prestatie via derdebetalersregeling wenst, kan dit. Bezorg ons het prestatiebriefje en uw rekeningnummer. Indien patiënt in orde is met het ziekenfonds betalen wij u het vaste bedrag van deze prestatie.

Verpleegkundige zorgen nodig tijdens het weekend?

Onze verpleegkundigen staan in voor de weekendzorg, i.s.m. WGC De Central en i.s.m. verpleegpraktijk Swings.
Voor opstart van verpleegkundige zorgen in het weekend of op een feestdag: tel 0800 99037

Wachtdienst apothekers
Tel. 0900/10 500
www.apotheek.be