Vzw

Het wijkgezondheidscentrum bestaat sinds 1995 en is als vzw georganiseerd. 
Naast de consultaties en huisbezoeken nemen we ook een belangrijke maatschappelijke opdracht op.

We zetten ons actief in naar maatschappelijke gezondheidsthema's:

  • versterking  van de eerstelijnszorg
  • verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen
    m.a.w aanpak van de gezondheidskloof

 

De Raad van bestuur bestaat uit onafhankelijke personen, die zich vrijwillig engageren om beleidsmatig het wijkgezondheidscentrum mee uit te bouwen. 
Thierry Vanderstraeten is voorzitter, Lieve Polfliet is ondervoorzitter en Mark Neyens is  penningmeester. 
De andere leden van raad van bestuur zijn Jan de Visscher, Marijke Adams,
Bert Vanderstappen, Kristien Cremie en Anke Mutsaerts

In de Algemene Vergadering van de vzw zetelen alle medewerkers en lokale partners.