Uitschrijven

Uitschrijven is nodig

  • wanneer u verhuist buiten Groot-Leuven     of
  • wanneer u kiest om over te stappen naar een andere huisarts, kine of verpleging.

Een uitschrijving is zéér belangrijk om terugbetaling te krijgen voor de consultaties bij de nieuwe huisarts, kine of verpleging.
Uitschrijven kan door het uitschrijvingsformulier te ondertekenen of een aangetekende brief te sturen met vermelding van de datum van verhuis.

De uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de volgende maand.
Bijvoorbeeld: u schrijft zich uit in de maand januari. Vanaf 1 februari kan u naar een andere huisarts, kine of verpleging. Tot 1 februari blijft u dus het wijkgezondheidscentrum consulteren.

Géén uitschrijving betekent géén terugbetaling bij andere zorgverstrekkers.

 

Wat als ik niet meer tevreden ben?
U kan dit melden aan een onthaalwerker of een zorgverstrekker.
Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering.
Er is een klachtenprocedure voorzien: u kan een klachtenformulier vragen.

Indien u ontevreden blijft, kan u zich desgewenst uitschrijven.