Tandverzorging

Goede gewoontes en een jaarlijks tandartsbezoek maken een gezond gebit!
Toch zijn er velerlei drempels om hiertoe te komen, zowel bij patiënten als bij tandartsen.

We werken aan drempelverlaging naar tandverzorging.
Tandartsen ontvangen (op vraag) een methodiekmapje 'zet je tanden erin'.

Als patiënt kan je een begeleide doorverwijzing vragen.  Maak een afspraak bij onze maatschappelijk werkers.

Resultaat? zie activiteitenverslag