Suggesties of klachten

Hebt u een suggestie?

Meld dit aan het onthaal.  Zij zullen dit noteren en doorgeven aan de coördinator.

 

Loopt de samenwerking moeilijk?

Bespreek dit met de betrokken medewerker.  Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering.  Er kan samen bekeken worden wat haalbaar en wenselijk is.

 

Hebt u een klacht?

Er is een klachtenprocedure.  U kan een klacht melden via het onthaal, mondeling of schriftelijk.  U kan zelf een suggestie of voorstel van oplossing formuleren op het klachtenformulier.  Deze klacht wordt aan de coördinator bezorgd.