Samenwerking

Wekelijks teamoverleg
Het zorgteam overlegt wekelijks om behandelingen te stroomlijnen en te waken over de kwaliteit van zorg.
Waar nodig overleggen we met de patiënt en met hulpverleners van andere organisaties, zoals diensten algemeen welzijn, tewerkstelling, huisvesting, geestelijke gezondheid, opvoeding en onderwijs.
 
We werken nauw samen met de wachtkring van huisartsen en met hulpverleners op de tweede lijn (specialistische zorg) en derde lijn (zorgen binnen een gespecialiseerd ziekenhuis of instelling).
 
Naast het interne overleg worden regelmatig MDO SEL of MDO PSY georganiseerd in onze praktijk of nemen we hieraan deel.
 

Goede kennis van sociale kaart
Zorgverstrekkers hebben ruime kennis van de sociale kaart en werken gericht naar samenwerking met andere organisaties voor verschillende levensdomeinen.
Maatschappelijk werkers en projectwerkers nemen een cruciale ondersteunende rol hierin op.

Zorgsubstitutie
Huisartsen verduidelijken hun kerntaken in de zorg naar patiënten.  Waar mogelijk geven zij taken door naar verpleegkundigen, naar maatschappelijk werk, naar kiné of naar praktijkassistenten.
Per pathologie wordt een interdisciplinair protocol uitgewerkt en wordt personeel opgeleid om nieuwe taken uit te voeren.
Patiënten kunnen rechtstreeks terecht bij verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of kiné.

Praktijkassistenten coördineren de oproepsystemen voor patiënten met chronische aandoeningen of voor GMD+consultaties.