Preventie

Beter voorkomen dan genezen.
Naast de gewone consultatie voor gezondheidsklachten besteden we ruime aandacht aan preventie.

U merkt het al in de wachtzaal: preventie staat centraal!
Er wordt info gegeven over gezondheidsthema's en ingezet op een gezonde leefstijl.

Tijdens de consultaties zullen de zorgverstrekkers u aanspreken over preventieve acties. 
Het preventieteam initieert de acties en werkt de methodiek uit.

In samenspraak met u zetten we in op een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. 
Gemaakte afspraken komen mee in het medisch dossier.

Voor de leeftijdsgroep 45-74jarigen zijn er GMD+consultaties, volledig gericht naar preventie.

Voor inwoners van Leuven realiseren we gezondheidspromotie-acties. 
Zie: gezondheidspromotie