POP kwaliteit

POP staat voor PrakijkOndersteunend Programma en gaat uit van Domus Medica. Het is een kwaliteitsbevorderend project voor een periode van 3 jaar.
Om de kwaliteit van de praktijk te beoordelen maakt POP gebruik van het European Practice Assessment (EPA) - instrument.
 

Om deel te nemen is gerichte actie nodig, waarbij kwaliteit en organisatie van medische zorg vereist worden.  Dr. Marleen de Greef neemt de rol van coach op zich.

In 2010 haalden we het bronzen label, in 2011 het zilveren label.

In 2012-2013 werken we naar het gouden label toe, met acties GMD+ en zorgsubstitutie.  Het resultaat hiervan kennen we in voorjaar 2014.