Patiënt In Beeld

Het zorgteam van Wijkgezondheidscentrum de Ridderbuurt heeft de voorbije twee jaar een weg gezocht in het bieden van kwalitatieve zorg aan een grote groep patiënten met een psychische kwetsbaarheid. We hebben een werkwijze gezocht en gevonden om te doseren, om te kiezen wat we zelf doen op de 1e lijn en wat we doen in wisselwerking met de 2e en 3e lijn. Deze werkwijze is uitgebouwd in samenspraak met patiënten en andere zorgpartners uit eerste lijn.

De provincie Vlaams-Brabant heeft het WGC ondersteund door inhoudelijk het netwerk mee uit te bouwen . Het project draagt de naam ‘Patiënt en eerste lijn in beeld’ … want te midden de hele art. 107 hervorming van de geestelijke gezondheidszorg wilden we vanuit een herstelgerichte visie naar patiënten en de versterking van de 1e lijn kijken wat onze specifieke taak is. De instroom van patiënten met psychiatrische problematiek in het BOV-project is als onderdeel mee opgenomen in dit project.

Onze werkwijze is door Sylvia Hubar, dr. Sara Brankaer en door de patiënten-participatiegroepen uitgeschreven in een het model voor gedeelde zorg.. Met andere woorden een kader van waaruit je kan vertrekken om het pad te kiezen dat je met de patiënt gaat. Buitenshuis is dit zorgmodel al uitgebreid besproken in de stuurgroep van het project ‘Patiënt in beeld’ en op het coördinatorenoverleg van art. 107. Het zorgmodel kan door elke zorgverstrekker binnen of buiten een WGC gebruikt worden om het hulpverleningstraject te kiezen, op maat van de patiënt, zijn/haar situatie en de mogelijkheden van de hulpverleners.

Op 18 en 19 november ’13 werd het zorgmodel voorgesteld op een Provinciale studiedag (de presentatie) . Het model werd ook op de Ghuislain colloquia en op verschillende regionale LOK groepen voorgesteld.

De inbreng van de patiënten-participatiegroepen werd tevens gebundeld. De publicatie kan u hier downloaden.