Opdracht

Het projectteam werkt aan knelpunten in de eerstelijnsgezondheidszorg,
aan het verminderen van uitsluitingsmechanismen en aan actuele gezondheidsthema’s.  
Gezondheidspromotie, versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg en aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen staan hierbij op de voorgrond. 
Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties en met lokale besturen.
 

Huidige projecten zijn:

  • Praktijkondersteunend programma POP i.s.m. Domus Medica
  • 'Gezondheidspromotie voor iedereen toegankelijk!' i.s.m. Stedenfonds Stad Leuven
  • 'Bewegen op voorschrift' i.s.m. RISO Vlaams-Brabant
  • 'Patiënt in beeld in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (art. 107)' i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant