Nieuwe patiënt

In het systeem van de forfaitaire betaling kiest u voor een vaste inschrijving bij een team van zorgverstrekkers. U ondertekent een overeenkomst bij de inschrijving.

Hiermee verklaart u zich akkoord om voor alle zorgen van huisarts, kinesitherapie en verpleging op consultatie te komen in Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt.

Een inschrijving omvat dus huisarts + kiné + verpleging.

 

Inschrijven gebeurt tijdens de openingsuren.

Kom bij voorkeur om 10u, 14u of 17u voor een betere service.

U krijgt van de onthaalwerker uitleg over het forfaitair systeem.

Breng de identiteitskaart (of vreemdelingenkaart) en een recent kleefbriefje van het ziekenfonds mee, per persoon die u wil inschrijven.  SIS-kaart mag je eveneens meebrengen.

Indien u geen ziekenfonds hebt, brengt u een ondertekend document mee van OCMW of Fedasil over het ten laste nemen van de medische kosten.

Voor vragen en antwoorden over het forfaitair betalingssysteem: zie forfaitair systeem