Maatschappelijk werk

Een consultatie bij maatschappelijk werk kan met vragen over gezondheid of welzijn.
U kan hiertoe zelf initiatief nemen of doorverwezen worden door de huisarts of andere medewerker.

Een consultatie kan voor:

 • Vragen over terugbetaling van medische kosten (vb. bril, tandartsbezoek, pedicure, …)
 • Vragen over thuiszorg, bejaardenhulp, poetshulp
 • Het in orde brengen van je aansluiting bij het ziekenfonds
 • Advies bij financiële problemen
 • Melding van ongezond wonen (vb. onveilige kachel)
 • Moeilijkheden om een gepaste woning te vinden of te houden
 • Invullen van papieren, uitleg van een factuur of brief
 • Een luisterend oor wanneer het allemaal teveel wordt
 • Gesprek over moeilijkheden in het gezin of op je werk
 • Advies bij leerproblemen van je kind
 • Vragen over je statuut van vluchteling
 • Een vraag waarbij je niet weet tot wie of welke dienst je je het best richt

De maatschappelijk werker maakt vervolgafspraken met u of zal samen zoeken naar de gepaste hulpverlening in Leuven.