Kwaliteit

We nemen vier specifieke invalshoeken, die de eigenheid van De Ridderbuurt illustreren, in volgorde van prioriteit:

  1. aandacht voor medische en psychosociale factoren
    • multidisciplinaire samenstelling van het zorgteam,
    • een maatschappelijk werker in het team,
    • wekelijks multidisciplinair overleg.
  2. gezondheidspromotie;
  3. emancipatorisch werken;
  4. doelgroepgerichte zorg, geïnspireerd door de historische kern van de vzw.

 

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw kiest voor patiëntenparticipatie
én voor een participatieve cultuur doorheen alle niveaus van de organisatie.

 

We streven een brede toegankelijkheid na voor alle inwoners van Groot-Leuven. 
Door het gebruik van het forfaitair betalingssysteem zijn er geen impliciete selectiecriteria en creëren we een heterogene samenstelling van de patiëntengroep.

 
Een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten vindt u in het activiteitenverslag.
U kan dit hier downloaden.