GMD+consultaties

Patiënten tussen 45 en 75 jaar krijgen jaarlijks een preventieconsult bij de huisarts om een individueel preventieplan op te stellen, genaamd het GMD+. 

De bedoeling is afspraken te maken met de huisarts over de preventieve acties die nodig zijn voor uw gezondheid.
Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd.
Het gaat over opvolging van vaccinaties en het voldoende uitvoeren van preventieve onderzoeken zoals een uitstrijkje bij vrouwen.
Leefgewoonten zoals voeding, al dan niet roken, ... komen eveneens aan bod.

De praktijkassistenten coördineren de planning van de GMD+consultaties.
Zij contacteren u voor een afspraak.

Op de dag van het preventieconsult vult u eerst een vragenlijst in en worden gewicht en lengte gemeten.
Vervolgens komt u bij de huisarts die samen met u bekijkt welke preventie aangewezen is.
Er wordt een individuele planning opgesteld en meegegeven met u.
Voor een aantal preventieve onderzoeken kan u terecht bij de verpleegkundigen.

De opvolging kan bij uw vaste huisarts.  Via het medisch dossier is hij/zij op de hoogte van geplande onderzoeken.