Belangrijk

Wachtlijst voor nieuwe patiënten

Om de nodige aandacht en tijd te blijven vrijmaken voor de huidige patiënten zijn we gestart met een tijdelijke wachtlijst voor nieuwe patiënten.
U kan terecht bij wijkgezondheidscentrum De Central in Kessel-Lo of bij een andere huisartsenpraktijk.  Of u kan zich op onze wachtlijst inschrijven; wij contacteren u zodra u aan de beurt bent.

Verandering van adres of telefoonnummer
Geef elke verandering van adres of telefoonnummer door aan de onthaalwerker.
Dit is belangrijk om u te kunnen bereiken in geval van huisbezoeken of voor telefonisch advies.

Niet in orde met het ziekenfonds?
Breng dit zo snel mogelijk in orde want u krijgt geen terugbetaling meer van medische kosten bij zorgverstrekkers, voor medicatie, voor ziekenhuisopnames, …
Wanneer wij merken dat het niet in orde zijn met het ziekenfonds aansleept, zullen wij aandringen op uw medewerking om dit zo snel mogelijk op te lossen. Indien deze medewerking ontbreekt, kunnen wij na verwittiging uw inschrijving annuleren.