Alle zorgen

Vanaf de datum van inschrijving kan u tijdens werkdagen voor alle zorgen van huisarts, kinesitherapie of verpleging terecht in het wijkgezondheidscentrum.

Ingeschreven patiënten betalen niet voor een raadpleging, afspraak of huisbezoek.

 

Vaste huisarts?
Naar specialist?
Kiné, verpleging of maatschappelijk werk
Huisbezoek
Na een ziekenhuisopname
Op consultatie buiten de Ridderbuurt
Forfaitair bedrag

 

 

Vaste huisarts?
In het wijkgezondheidscentrum werkt een team van huisartsen, die toegang hebben tot uw dossier. De huisartsen werken op afspraak.
Als u een chronische ziekte heeft of regelmatig op consultatie komt, vragen we u om in overleg een vaste arts te kiezen. Zo garanderen we een betere opvolging van de afspraken over uw klachten of ziekte.

 

Eerst bij de huisarts, dan naar de specialist
Kom eerst langs bij de huisarts, voor u naar een specialist gaat. Als consultatie bij een specialist nodig is, krijgt u een verwijsbrief mee. Nadien ontvangen de huisartsen een verslag van de specialist. Zo zorgen zij mee voor een goede opvolging.

Kiné, verpleging of maatschappelijk werk nodig?
U kan een afspraak bij hen maken via het onthaal.

Huisbezoek
We vragen in principe om zelf naar het wijkgezondheidscentrum te komen. Enkel als het echt nodig is, komen de huisarts, kiné of maatschappelijk werker aan huis.
Voor wie moeilijk tot bij ons geraakt, bieden de diensten verpleging, kiné en maatschappelijk werk thuiszorg aan.

Na een ziekenhuisopname
Wanneer u na een ziekenhuisopname wordt doorverwezen naar kiné of verpleging contacteert u zo snel mogelijk het wijkgezondheidscentrum. Uw zorgpakket bij het centrum bevat immers ook deze zorgen.

Toch op consultatie bij arts, kiné of verpleging buiten De Ridderbuurt?
Wanneer u naar een andere arts, kiné of verpleging gaat, krijgt u geen terugbetaling van het ziekenfonds of van het wijkgezondheidscentrum.
Uitzonderingen zijn voorzien voor consultaties bij de wachtdienst, consultaties buiten regio Leuven of uitbestede zorg.

Forfaitair bedrag
Het wijkgezondheidscentrum ontvangt per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Dit bedrag is een afgeleide van de gemiddelde kost voor eerstelijnsgezondheidszorg per inwoner in België.
Hiermee financieren we onze werking.